Nærheten til Sverige

Ingen endring i manns minne

Å si at Verdal prestegjeld har beholdt grenser og navn uendret så lenge noen kan huske, eller «i manns minne», som det kalles, er langt fra noen overdrivelse. Angivelig er Verdal Norges eneste prestegjeld som har beholdt navn og grenser uendret så langt tilbake som det finnes kilder, altså en hel del lengre tilbake enn «i manns minne». Et prestegjeld var tidligere en del av Den norske kirkes geografiske oppstykking av landet. Den største delen ble kalt prosi, og hvert prosti ble inndelt i flere prestegjeld. Hvert prestegjeld var inndelt i ett eller flere sokn. Formodentlig betyr dette at grensene i Verdal kommune har vært faste så langt tilbake det er mulig å spore, altså at Verdal har hatt grense til Sverige i øst så langt tilbake det er mulig å spore. Ifølge Store Norske Leksikon har kommunen aldri hatt grenseendringer.

50 kilometer delt med Sverige

Verdal kommune er formet som en trekant, der én av de tre sidene består av 50 kilometer grenselinjesverige mot Sverige. Riksveg 72 går fra sentrum av Verdal opp Inndalen og over til landet. I dag er nærheten til landet regnet som en fordel. Priser på mange varer er rimeligere i Sverige enn i Norge, noe som betyr at det er mulig å spare flere tusen kroner på noen timers biltur til Sverige og tilbake for verdalinger. For hundre år siden var imidlertid grensen en større belastning. Norge brøt i 1905 unionen med Sverige, og det var stor frykt for reaksjoner fra landet. Trøndelag var Norges rikeste område, og veien til Trøndelag fra Sverige gikk gjennom Inndalen og Verdal. Dermed ble den spektakulære festningen «De verdalske befestninger» med to fjellgallerier og et blokkhus reist nær grensen og ferdigstilt i 1911. Den viste seg imidlertid unødvendig, siden landet var mer opptatt av en krig i Tyskland enn å forsvare unionen med Norge.