Verdal har en lang historie

Olav, Hårek og Kalv

En rask titt i Fylkesgalleriet kan fortelle alle og enhver at Verdal handler om mye mer enn lottomillionærer. Kommunen har en historie som strekker seg over mer enn 1000 år. Det var i Verdal at det berømte slaget på Stiklestad mellom Olav den Hellige og en sammensatt bondehær med Hårek fra Tjøtta og Kalv Arnesson i spissen fant sted i år 1030. Verdal er altså veldig spennende for den som vil fordype seg i norsk historie.

Fest uansett ukedag i Verdal

Fylkesgalleriet kan også opplyse om at Verdal er et «idyllisk sted» og at verdalinger er utrolig snille, åpne mennesker som gjerne inviterer til fest uansett hvilken ukedag det er. Kommunen ligger også så langt nord at det er mulig å se nordlyset i bygda, noe som særlig trekker turistene til Verdal i vårmånedene.

Steinalder, bronsealder, middelalder og den store nordiske krig

Så langt inn i bygda som Vera ved svenskegrensen finnes spor etter mennesker så langt tilbake som steinalderen. I de nedre delene av dalen forteller gjenstander fra den yngre steverdalinalderen om tidlig jordbruk. Omkring overgangen til eldre jernalder har dette jordbruket trolig blitt stedfast, og det er fra denne perioden at vi kan spore en noenlunde stedfast kontinuitet frem til dagens gårdslandskap. De tallrike gravene som finnes på gårdene er vitnesbyrd om dette, samt gårdsnavn, og i det siste et økende antall arkeologiske utgravinger som kaster lys over jernalderen i Verdal. Mens bronsealderen i kommunen er mest kjent gjennom gravrøyser og kokegroper, er middelalderens gårder belagt i skriftlige kilder helt tilbake til 1100-tallet. I 1718, under den store nordiske krig (1699-1721), gjorde general Carl Gustav Armfeldt et forsøk på å innta Trondheim gjennom kommunen, et forsøk som ble kjent for sitt sørgelige utfall med tilbaketoget. I 1893 omkom 112 mennesker i Verdalsraset, den største naturkatastrofen på land i nyere tid i Norge.