Verdalselva

Verdalselva, som 15 kilometer fra fjorden deler seg i Helgåa mot nordøst og Inna mot sørøst, renner midt gjennom bygda. Helgåa løper fra Veresvatnet, 361 meter over havet, og Innåa løper fra Innsvatnet, 415 meter over havet. Begge to har tilløp fra Sverige. Verdalselva faller ned Verdalsøra i indre Trondheimsfjorden. Selv om hovedelva går med lite fall, er det flere fosser i sideelver der det har gått flere skred og utglidninger. NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har utført betydelige forbygningsarbeider for å hindre flere skred. Verdalselva regnes som en god elv for fisking av laks og sjøørret.

Trondheimsfjorden

Trotrondheimsfjordenndheimsfjorden er 130 km lang, noe som gjør den til Norges tredje lengste fjord. Fjorden kan krysses med ferge tre steder, eller med Skarnsundbrua, åpnet av Kong Harald V den 19. desember 1991. fjorden er annerledes når det gjelder strøm, temperatur og oksygen, og et mer lukket system enn kystfarvann. Fordi mange arter danner lokale populasjoner som ikke beveger seg inn og ut av Trondheimsfjorden, blir Trondheimsfjorden mer utsatt for menneskelig påvirkning og økosystemene i fjorden blir mer sårbare.

Overfiske

I en rapport om miljø og klima fra 2014 skrev Fylkesmannen i Sør-Trøndelag at Trondheimsfjorden, med en maksimal dybde på 617 meter og en gjennomsnitlig dybde på 165 meter, går under betegnelsen «spesielt dype fjorder». Dette skaper et unikt marint økosystem med dypvannsfauna i fjorden. Det er en fare for mangel på oksygen i Trondheimsfjorden, på grunn av forurensing fra havner, skipsverft, industriområder, landbruk og kommunale avløp, noe som bidrar til økte mengder næringsstoffer i vannet, noe som igjen kan medføre eutrofiering. Fylkesmannen påpeker at spesielt den enorme dypvannsfisken Håkjerring, som har høy alder og lav reproduksjonsrate, har vært utsatt for overfiske i Trondheimsfjorden. Fylkesmannen er også opptatt av å verne de spesielle korallrevene som finnes i Trondheimsfjorden, og fjere sjeldne og mystiske arter. Fjorden er verdifull, og det er ingen grunn til å risikere økosystemet der gjennom overfiske.